UAS & UAV konsulenter

Hvordan konsulenter kan være til fordel for
små og mellomstore UAS/UAV-selskaper

Bruken av konsulenter kan være svært fordelaktig for små og mellomstore drone-selskaper på en rekke måter. Konsulentene kan bidra med ekspertise og erfaring som kanskje ikke er tilgjengelig internt hos selskapet. De kan også bidra til å redusere risikoen forbundet med UAS/UAV-operasjoner og sikre at selskapet overholder alle relevante forskrifter.

Fordeler med å bruke konsulenter:

Det er mange fordeler med å bruke konsulenter for små og mellomstore UAS/UAV-selskaper. Noen av de viktigste fordelene inkluderer:

  • Ekspertise og erfaring: Konsulenter har ofte mange års erfaring med UAS/UAV-operasjoner og kan bidra med verdifull innsikt og ekspertise til selskapet.
  • Risikoreduksjon: Konsulenter kan bidra til å identifisere og redusere risikoen forbundet med UAS/UAV-operasjoner. Dette kan bidra til å unngå kostbare feil og ulykker.
  • Overholdelse av forskrifter: Konsulenter kan sikre at selskapet overholder alle relevante forskrifter for UAS/UAV-operasjoner. Dette kan bidra til å unngå bøter og andre straffetiltak.
  • Kostnadseffektivitet: Konsulenter kan være en kostnadseffektiv måte å få tilgang til ekspertise og erfaring på. Selskapet trenger ikke å ansette og trene sine egne ansatte for å utføre disse oppgavene.

Hva kan konsulentene hos www.preflightsafety.com gjøre for deg?

Konsulentene hos www.preflightsafety.com kan tilby en rekke tjenester til små og mellomstore UAS/UAV-selskaper, inkludert:

  • UAS/UAV-operasjonshåndbok: Vi kan hjelpe deg med å utvikle en UAS/UAV-operasjonshåndbok som oppfyller alle relevante forskrifter.
  • Risikovurdering: Vi kan utføre en risikovurdering for UAS/UAV-operasjonene dine for å identifisere og redusere risikoen forbundet med disse operasjonene.
  • Opplæring: Vi kan tilby opplæring til ansatte i selskapet ditt om UAS/UAV-operasjoner og sikkerhet.
  • Søknad og kommunikasjon med Luftfartstilsynet: Vi kan tilby støtte til og utvikling av søknader for UAS/UAV-systemene dine, vi kan stå for all kommunikasjon mtp. autorisasjon og sertifisering av Luftfartstilsynet.

Hvordan konsulenter er kostnadseffektive

Konsulenter kan være en kostnadseffektiv måte å få tilgang til ekspertise og erfaring på. Selskapet trenger ikke å ansette og trene sine egne ansatte for å utføre disse oppgavene. I tillegg kan konsulenter bidra til å redusere risikoen forbundet med UAS/UAV-operasjoner, noe som kan føre til besparelser på kostnader knyttet til feil og ulykker.

Bruken av konsulenter kan være svært fordelaktig for små og mellomstore UAS/UAV-selskaper. Hvis du er et lite eller mellomstort UAS/UAV-selskap, bør du vurdere å bruke konsulenter for å hjelpe deg med å oppnå dine forretningsmål.

 

light bulb with drawing graph

Image by jannoon028 on Freepik[/caption]